Pokyny k zápisu

Zápis na školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 5. 5. 2020 od 8:00 - 16:00 hod. a 6. 5. 2020 od 8:00 - 12:00 hod v MŠ Prievidzská.

Před podáním žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ je třeba se nejprve zaregistrovat do elektronického systému zápisu:

Systém pro nové žádosti bude spuštěn od 6. 4. 2020 od 8:00

Registrace zde: webservices.sumperk.cz/webservices/mszapis/